شاخه ابزارها (Tools)

شاخه ابزارها (Tools):

Design Optimizer >> Tools

کاربر می‌تواند در این بخش از ابزارهای طراحی شده برای Design Optimizer استفاده نماید (شكل 36). در اين بخش فعلاً دو امكان وجود دارد.

 1. تبديل فايل با فرمت e2k (ETABS) به فرمت s2k برای نرم‌‌‌افزار SAP2000:

 2. كاربر در اين قسمت مي‌تواند فايل e2k را كه از نرم‌افزارETABS گرفته است، به فرمت s2k براي استفاده در نرم‌افزار SAP2000 تبديل كند. بدین منظور باید پس از انتخاب گزينه Convert e2k to s2k بر روی دکمه Generate کلیک نمود. برنامه ابتدا نام و مسیر فايل e2k موجود را از كاربر مي‌گيرد. سپس نام فایل و مسیر ذخیره‌‌‌سازی فايل s2k را از کاربر دریافت مي‌نماید. پس از لحظاتي برنامه در پيامي، موفقيت‌آميز بودن توليد و ذخيره فايل s2k را اعلام مي‌كند. كاربر مي‌تواند فايل مذبور را در نرم‌افزار SAP2000، Import كند و مدلي يكسان با مدلETABS خود را مشاهده کندو سپس عمليات بهينه‌سازي را روي آن انجام دهد(شكل 36).

  شكل 36: شاخه ابزارها

 3. توليد خروجی برای نرم‌‌‌افزار ETABS به فرمت e2k:

 4. بدین منظور بایستی پس از انتخاب گزينه Export e2k file بر روی دکمه Generate کلیک نموده تا نرم‌‌‌افزار نام فایل و مسیر ذخیره‌‌‌سازی آن را از کاربر دریافت نماید. پس از لحظاتي برنامه در پيامي، موفقيت‌آميز بودن توليد و ذخيره فايل e2k را اعلام مي‌كند. كاربر مي‌تواند در نرم‌افزار ETABS، فايل مذبور را Import كند و مدلي يكسان با مدل SAP2000 خود را مشاهده كند.

  نکته1: اين دو قابليت براي مدلي با مشخصات يك سازه بتني مي‌باشد. چنانچه مدل شامل تنظيمات خاص سازه‌هاي فلزي و ... باشد، برنامه احتمالاً قادر به تولید خروجی مطلوب نخواهد بود.

  SAP2000 و ETABS در بخش بارگذاری و طراحی با یکدیگر تفاوت‌هایی در روش‌ها دارند (به عنوان مثال تفاوت در تعریف طبقات‌‌، الگوریتم بدست آوردن Master Joint و غیره)، لذا طبیعی است که کاربر با استفاده از ETABS، برای آنالیز و طراحی مدلی که قبلاً در SAP2000 بهینه‌سازی نموده است نتایج دقیقاً یکسانی دریافت نمی‌کند. طراح می‌تواند در صورت نياز با کمی تأمل و تغییر در مدل ETABS به نتايج دلخواه خود برسد.

 5. توليد خروجی برای نرم‌‌‌افزار SAFE (ورژن 8) به فرمت f2k:

 6. از آن‌جا كه نرم افزار Sap2000 خروجي مناسبي براي نرم افزار SAFE توليد نمي‌كند، Design Optimizer امكان گرفتن خروجي f2k را در شاخه Tools ايجاد كرده است. براي استفاده از اين امكان كافي است گزينهExport .f2k file را انتخاب نموده و با زدن دكمه Generate مسير و نام دخيره فايل f2k را به نرم افزار معرفي كنيد(شكل 36). پس از انجام عمليات، پيغامي مبني بر ايجاد فايل مربوطه به كاربر داده خواهد شد. گفتني است، اين خروجي جهت استفاده در نرم‌افزارهاي SAFE ورژن‌های 8 به بعد مي‌باشد. اين عمليات براي مدل‌هاي با تحليل ديناميكي هم امكان‌پذير است به اين صورت كه زلزله‌هاي طيفي در تحليل ديناميكي با زلزله استاتيكي معادل سازي خواهند شد و خروجي f2k مناسب توليد خواهد شد.

  نکته 1: اين خروجي تنها براي استفاده در ساخت مدل فونداسیون‌ها كاربرد دارد و نمي‌توان براي طرح دال‌هاي دو طرفه از آن سود برد.

  نکته 2: نرم‌افزار Sap2000 خروجي مشابهي در اختيار كاربر مي‌گذارد كه براي نرم‌افزار SAFE (ورژن‌های 8) قابل استفاده نمي‌باشد.

 7. ذخيره و بازيابي تنظيمات Design Optimizer در فايلي با فرمت dos:

 8. به منظور ذخيره تنظيمات يك پروژهDesign Optimizer در قسمت :

  Design Optimizer Settings (.dos File)

  با فشردن دكمه Save اين تنظيمات ذخيره مي‌شوند(شكل 36). تنظيمات برنامه از جمله مصالح منتخب، تعريف دسته‌بندي مقاطع، تنظيمات زلزله (به جز ارتفاع سازه)، تنظيمات Property Modifier در برنامه و كليه تنظيمات شاخه هاي تحليل و طراحي ذخيره می‌گردند. لازم به ذكر است در اين فرايند داده‌هاي مربوط به تعريف مصالح و مقاطع در SAP2000 هم ذخيره مي‌گردند.

  در صورت انتخاب گزينه Save Gravity Load Pattern and Mass Source تعريف بارهاي ثقلي و منابع جرم هم ذخيره مي‌شوند.

  در صورت انتخاب گزينه Save All Assignments (Only For Same Projects) تنظيمات ارتفاع سازه(MaxZ و MinZ)، طبقات منتخب كاربر در شاخه Assign Story، كليه تنظيمات تخصيص دسته‌بندي‌ مقاطع به تير و ستون‌ها در شاخه Assign، تنظيمات المان‌هاي مرزي در شاخه Boundary Elm، و تنظيمات كاهش سربار زنده هم ذخيره خواهند شد. طبیعتاً اين گزينه فقط زماني بايد انتخاب شود كه فايل تنظيمات را براي استفاده در يك پروژه كاملا يكسان استفاده كنيم در غیر این صورت با اشکال مواجه خواهید شد. يكي از موارد استفاده اين قابليت وقتي است كه مدل SAP2000 دچار اختلالاتي گشته و مي‌خواهيم مدل را از ابتدا ترسيم كرده و سپس تنظيمات Design Optimizer را روي آن اعمال كنيم.

  براي بازيابي تنظيمات ذخيره شده در يك مدل جديد كافي است با باز نمودن يك مدل جديد به بخش Load from .dos file رفته و در گزينه Load Setting from .dos دكمهLoad را بزنيم(شكل 36)، حال با انتخاب فايلي كه در مرحله قبل ذخيره نموده‌ایم تنظيمات منتقل می‌شوند. برنامه در اين مرحله بسته مي‌شود. با باز نمودن مجدد نرم افزار Design Optimizer تمامي تنظيمات انتقال يافته، قابل مشاهده‌اند.

 9. مشاهده و ذخيره گزارش مراحل فرايند قبلي و پيام‌ها:

 10. پس از اتمام يك فرايند بهينه‌سازي مي‌توانيم گزارش مراحل انجام گرفته و همچنين پيام‌هايي كه برنامه طي فرايند به كاربر داده است را مشاهده و در يك فايل متني ذخيره كنيم.

  براي اين كار قسمت Save Last Process Log And Messages تعبيه شده است. با زدن كليد Save برنامه مسير و نام فايلي كه مي‌خواهيد گزارش‌ها در آن ذخيره شود را مي‌گيرد. چنانچه هنوز عملياتي انجام نشده باشد برنامه اعلام مي‌كند كه گزارشي موجود نيست.